این شرکت پاسخی است به نیازهای موسسات و سازمان ها و شرکتهای بزرگ و متوسط کشور در زمینه خدمات تخصصی زیر ساخت شبکه، امنیت شبکه و ارتباطات یکپارچه بر اساس شناختی دو گانه از درخواست مشتری و راه حل مناسب IT. .شرکت گروه توسعه انفورماتیک وانا، با بهره گیري از نیروهاي متخصص، امکانات برتـر و ویـژه، سرعت عمل بالا و قیمت نازلتر در استان خراسان ، آمادگی خود را جهت ارائه خـدمات اعلام می نماید