شماره های تماس با طراحی سایت مشهد
پست الکترونیک طراحی سایت مشهد

طراحی ست اداری

 

ست اداری یا به اصطلاح اوراق اداری، در راستای هویت سازمانی یک شرکت مکمل "نشانه" است، یک ست اداری در واقع اوراق

بهاداری هستند که ارزش یک سازمان ، شرکت و یا برند با این اوراق سنجیده و محک می خورند و باید دارای وزن و ترکیب بندی

ویژه ای باشد تا بتواند شخصیت یک مجموعه را با درستی  ترسیم نماید ست اوراق اداری می تواند شامل موارد زیر باشد:


سربرگ    پاکت نامه   پاکت A4   کارت ویزیت   کاغذ یادداشت  فاکتورها    فولدر

 


هر یک از این موارد ذکر شده باید به گونه ای طراحی شود تا در هنگام قرار گرفتن در کنار سایر موارد نظم، ترکیب بندی و به

اصطلاح چارچوب اصلی طرح حفظ شود تا کل مجموعهاوراق اداری در یک خانواده دیده شود.